Tin ngẫu nhiên

 
powered_by.png, 1 kB
Trang chủ arrow Kế hoạch năm học arrow Nhiệm vụ năm học 2013-2014
Nhiệm vụ năm học 2013-2014 PDF In E-mail
Người viết: THCS NAM HẢI   
28/09/2013

UBND QUẬN HẢI AN

TRƯỜNG THCS NAM HẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /KH

Nam Hải, ngày 16  tháng 9 năm 2013

NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 - 2014

--------------------------------

Căn cứ Kết luận số 242 ngày 15/4/2009 của Bộ Chính trị khóa X: tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 2 khóa VIII về phương hướng phát triển giáo dục đến năm 2020;

Căn cứ Chỉ thị của Ban Bí thư TW Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng GD, đổi mới chương trình SGK phổ thông;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015;

Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của GD MN, GD phổ thông…năm học 2013-2014;

Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 của Bộ GD&ĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 11/9/2013 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc thực hiện nhiệm vụ năm học; Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND Thành phố Hải Phòng về kế hoạch thời gian năm học 2013-2014;              

Căn cứ công văn sô 741/SGD ĐT-GDTrH ngày 09/9/2013 của Sở GD&ĐT Hải Phòng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014;

Căn cứ báo cáo số 157/BC-UBND ngày 16/8/2013 của UBND Quận Hải An về tổng kết công tác giáo dục - đào tạo năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014;

Căn cứ vào thành tích đã đạt được trong năm học 2012- 2013 và tình hình thực tế của nhà trường, địa phương,

Trường THCS Nam Hải xây dựng kế hoạch năm học 2013 - 2014 với các nhiệm vụ như sau:

I- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

1- Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 58/KH ngày 15/11/2011 của nhà trường về việc thực hiện Nghị quyết 73/NQ-QU ngày 12/9/2011của Ban Thường vụ Quận uỷ và kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 08/11/2011 của UBND Quận Hải An.

2- Tiếp tục triển khai học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, phong trào thi đua trong ngành.

3- Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBGVNV

4- Nâng cao chất lượng giáo dục

                5- Đa dạng hoá các hoạt động ngoại khoá, công tác đội.

6- Thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất, y tế trường học

7- Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra nội bộ

8- Đổi mới công tác khảo thí, NCKH, KĐCL

9- Huy động đầu tư, mua sắm trang thiết bị. Quản lý chặt chẽ tài sản, tài chính, CSVC.

                10- Quản lý dạy thêm học thêm đúng quy định

11- Thực hiện tốt công tác phổ cập

12- Đảm bảo an toàn an ninh trường học

13- Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, đảm bảo công tác thông tin báo cáo

14. Kết hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài nhà trường để hoàn thành tốt các nhiệm vụ giáo dục.

II- CHỈ TIÊU

1- Chất lượng đội ngũ:

                        - 100% CBGVNV đạt các tiêu chuẩn nghề nghiệp theo quy định của Bộ GD&ĐT

- Trình độ trên chuẩn:

             +/ CBQL: 100%, 01 đ/c đăng ký học Thạc sĩ

                                +/ GV đứng lớp: 85-90%

- Trình độ Ngoại ngữ, Tin học:

             +/ Trình độ A: 100%

             +/ Trình độ B trở lên: 65-70% (CBQL: 100%)

-          Trình độ chính trị: Trung cấp: 14 -15% (5/35)

2- Chất lượng giáo dục:

- Chất lượng đại trà:

                                +/ Xếp loại hạnh kiểm: Tốt: 90-95%;  Khá: 5-10%; TB: 0%

                                +/ Xếp loại học lực: Giỏi:45-50%; Khá: 35-40%; TB: 15-20%; Yếu: 0,5-1%; Không có HS xếp loại Kém. Tỷ lệ lên lớp đạt 99-100%

- Chất lượng lớp 9: Tốt nghiệp THCS: 100%, trong đó:

Giỏi : 45-50% ;  Khá: 35-40% ;  TB: 10-15%

Học sinh tốt nghiệp THCS vào học 4 loại hình là: 100%. Trong đó: Vào THPT quốc lập  65 - 70%; còn lại vào các loại hình khác.

- Chất lượng mũi nhọn:

                +/ Cấp quận: 45-50% HS dự thi.

                +/ Thành phố: 50-60% HS dự thi (6-8% HS khối dự thi)

3- Công tác phổ cập: Phổ cập THCS:

- Tiêu chuẩn 1: Huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình TH vào lớp 6.

- Tiêu chuẩn 2: Tỷ lệ duy trì và hiệu quả đạt 100%. Phấn đấu không có học sinh bỏ học.

- Phổ cập THCS đúng độ tuổi 98-99%

4- Công tác Ngoại khoá

- 100% các hoạt động Lễ - Hội xếp loại Tốt

- 100% học sinh tham gia các sân chơi, câu lạc bộ văn hóa-TDTT, các chuyên đề ngoại khóa theo chủ điểm.

- Mỗi tháng tổ chức 1 chủ điểm

5- Công tác an toàn an ninh trường học

- 100% các lớp thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

- 100% CBGVNV, học sinh nhà trường không vi phạm Pháp luật, Luật ATGT, không mắc các tệ nạn xã hội. Bảo vệ tốt chính trị nội bộ.

- Đạt tiêu chuẩn trường học "an toàn về an ninh trật tự", “Cổng trường an toàn, văn minh”

6- Công tác thi đua

-  Tập thể:

                                +/ Trường: Tập thể lao động xuất sắc- UBND Thành Phố tặng bằng khen            +/ Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc - LĐLĐ Thành phố tặng bằng khen.

+/ Đoàn – Đội được nhận giấy khen của UBND Quận.

                - Cá nhân:

+/ CSTĐ cấp thành phố                          :  1-2 đ/c

+/ CSTĐ cấp cơ sở                                  : 15- 20% (6-7)

+/ Lao động TT                                        : 75-80% (25-27)

                100% CBGVNV đăng ký tham gia các đợt thi đua do nhà trường tổ chức, các ngành phát động.

 

 

TM NHÀ TRƯỜNG

Hiệu trưởng: Bùi Thị Hiên

    

Cập nhật ( 30/09/2013 )
 
< Trước   Tiếp >
© 2009 | Trường THCS Nam Hải - Số 4, Nam Phong, Hải An, Hải Phòng
Hiệu trưởng: Bùi Thị Hiên
Tel: +84 313.976336 | Email: info@thcs-namhai-haiphong.edu.vn
baomoi, doc truyen teen, tin tuc trong ngay, tin tuc moi